Untitled design-2.png

FIND THE MAGIC IN YOURSELF

הקליניקה

טיפול הוליסטי- אינטגרטיבי

טיפול אינטגרטיבי הוליסטי הוא טיפול ממוקד שמשלב טכניקות וכלים הלקוחים מסוגים שונים של גישות טיפוליות כגון הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי (CBT). השימוש בכלים הספציפיים נעשה בהתאם למטופל וצרכיו הייחודים ולאור הסוגיות שמביאות אותו לטיפול. הטיפול נעשה באמצעות שיחה בה המטפלת שותפה למסע הטיפולי יחד עם המטופל ואינה שותקת ומהנהנת בלבד אלא אקטיבית בתהליך החקירה וההבנה המשותפת. רצף הטיפול משלב טכניקת העלאה של תהליכי מודעות והכרה ועושה זאת באמצעות פענוח דפוסים, חלומות וזיכרונות ילדות.