top of page
WhatsApp Image 2021-01-17 at 09.52.25.jp

FIND THE MAGIC IN YOURSELF

טיפול פסיכותרפי-אינטגרטיבי

הטיפול הוא מסע ייחודי שברובו מושפע מהקשר שנוצר בין המטופל והמטפלת ולכן אני מאמינה שכימיה חייבת להתקיים בין השניים. הגישה הטיפולית שלי מבוססת על הפסיכולוגיה החיובית אשר מאמינה שיש לטפח חוסן נפשי וחיזוק החוזקות של האדם אל מול גישות אחרות שעוסקות בזיהוי פתולוגיות והפרעות. הטיפול הייחודי שאני מציעה עושה שימוש בזיכרונות ילדות, חלומות, הרגלים, פחדים, חרדות ושאיפות. יחד נרקמת דרך משותפת להסתכלות על בחירות החיים ופרשנות המציאות בצורה יותר מסתגלת. הטיפול מתרכז בהעצמת החוזקות והכישרונות ובשימוש נכון יותר באנרגיה ובמשאבים שיש לאדם ברגע זה..

הטיפול הוא מסע ייחודי שברובו מושפע מהקשר שנוצר בין המטופל והמטפלת ולכן אני מאמינה שכימיה חייבת להתקיים בין השניים. הגישה הטיפולית שלי מבוססת על הפסיכולוגיה האדלריאנית והחיובית אשר מאמינות כי יש לטפח חוסן נפשי וחיזוק החוזקות של האדם אל מול גישות אחרות שעוסקות בזיהוי פתולוגיות והפרעות. הטיפול הייחודי שאני מציעה עושה שימוש בזיכרונות ילדות, חלומות, הרגלים, פחדים, חרדות ושאיפות. יחד נרקמת דרך משותפת להסתכלות על בחירות החיים ופרשנות המציאות בצורה יותר מסתגלת. הטיפול מתרכז בהעצמת החוזקות והכישרונות ובשימוש נכון יותר באנרגיה ובמשאבים שיש לאדם ברגע זה. האוריינטציה הטיפולית שלי מכוונת לכאן ועכשיו ולכן נעסוק בטיפול באירועי ההווה בשילוב של "קפיצות" לעבר לשם הבנה עמוקה יותר.

אני מאמינה שלאדם כוח לשלוט במסע חייו וכי יש ברשותו את הכלים לעשות זאת אך לפעמים יש צורך בכיוון וחיזוק הכלים. האמונה שלי היא שאירועי העבר לא צריכים לחתום לנו את ההווה והעתיד וכי בידינו היכולת לנתב את עצמנו אל עבר המטרות והחלומות שלנו.

במילים פשוטות יותר, לכל אחת ואחד מגיע לממש את עצמו בזוגיות ואהבה, בעולם העבודה ועם משפחה וחברים. לפעמים במציאות יש קושי באחד מהם ולעתים גם בכולם ואני לא מאמינה שזו גזרה משמיים! אפשר לעבוד ובאמצעות העלאת המודעות ליצור שינוי בחיים!

כולנו עוברים במסע החיים אתגרים, מכאובים, תקיעות וחסימות ולפעמים אנחנו לא מצליחים להשתחרר מהמשבצת שבה אנחנו נמצאים ובמקרים האלו, תרפיה רוחנית אינטגרטיבית יכולה להוות שער לריפוי. התרפיה הרוחנית אינטגרטיבית היא השיטה שבה אני עובדת והיא מקשרת בין עולם הנפש, הרוח אל עולם החומר והמציאות הארצית בה כולנו נוכחים. באמצעות כלים שאספתי במהלך חיי אני משלבת בפגישות עבודה קוגניטיבית עם מסרים אינטואיטיביים, עבודה עם קלפים, ניתוח חלומות, זיכרונות ועוד.

Erell9-NoaBashariPhotography.jpg

על הטיפול 

טיפול פסיכותרפי אינטגרטיבי

bottom of page